Investitor: “NEVKOŠ” DOO, Novi Sad

Objekat: STAMBENI OBJEKAT, Pr+4+Pk (dupleks)

Lokacija: kat. parcele 5519/1;5519/2, KO Novi Sad I, Ulica Janka Čmelika 32, Novi Sad

Podelite sadržaj ...